Feestje 13½ jaar!

Binnenkort is het zover, dan is de space jarig!

Je kunt je op de wiki inschrijven: Hoera13,5jaar - RevSpace

1 Like

Voor deelnemers is er ook een topic over de voorbereidingen:
https://forum.revspace.nl/t/voorbereidingen-feestje-zaterdag-26-augustus/75

1 Like

Last call: Hoera13,5jaar - RevSpace

We kopen in voor 50 mensen. Er zijn op dit moment 41 mensen ingeschreven, dus nog 9 plekken beschikbaar.

Was een goed feestje en de wafels waren een fijne verrassing!

1 Like

This topic was automatically closed after 32 hours. New replies are no longer allowed.