Klarinet, een open source alternatief voor Alklanet

Nog steeds niet, maar ik heb inmiddels wel een boel geleerd… Vooral dat er grote verschillen zitten tussen etiketten van exact dezelfde dingen.

Bij nader inzien blijkt die pagina te betekenen “er zijn bedrijven die het zo klassificeren”, en niet “dit is hoe ECHA het klassificeert”. Lekker duidelijk.

Enfin, de rode vinkjes in de tabel “Breakdown of all (…) notifications submitted to ECHA” op https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.003.550 zijn kennelijk wel de geharmoniseerde klassificatie. En dan is het juiste symbool een doodshoofd vanwege acute tox. 3 in plaats van een uitroepteken vanwege acute tox. 4. (Klasse 1 is het giftigst, 4 is dus minder erg dan 3.) Terwijl dus 80% van de bedrijven die 2-butoxyethanol labelen (incl. Ecolab in de SDS van Alklanet) uitgaan van de minder heftige klasse 4. Tja, wat moet je er dan mee als de geharmoniseerde aanduiding en de meest gebruikte aanduiding van elkaar verschillen?

Maar inmiddels heb ik een online calculator gevonden waarmee je kunt laten uitrekenen wat de klassificatie zou worden in een mengsel. Dus ik heb de beschikbare informatie daarin ingevoerd en daar komt uit:

Update: het blijkt ook best makkelijk zelf te berekenen te zijn met de somformule van het CLP, Annex I, 3.1.3.6.1 en de waarden uit tabel 3.1.2, waaruit de volgende waarden en conclusies komen:

  • Oral: ATE (mg/kg) = 100 / (7.5 / 1200) = 16000 > 2000 → geen klassificatie
  • Dermal: ATE (mg/kg) = 100 / (7.5 / 1000 (cat 4 worst case)) = 13333 > 2000 → geen klassificatie
  • Gases: ATE (ppmV) = 100 / (7.5 / 2500 (cat 4 worst case)) = 33333 > 20000 → geen klassificatie
  • Vapours: ATE (mg/l) = 100 / (7.5 / 3) = 40 > 20 →geen klassificatie
  • Dust/mist: ATE (mg/l) = 100 / (7.5 / 3) = 40 > 5 → geen klassificatie

Oftewel dan blijft er van alle waarschuwingen niks over. Eigenlijk alleen de algemene “buiten bereik van kinderen houden” en zo, aangezien volgens deze berekening dus niks vermeldenswaardigs overblijft van de risico’s.

Maar hoewel het wellicht dus niet verplicht is om die dingen er op te zetten bij een concentratie van 7,5%, weten we allemaal dat het spul wel degelijk prikt in je ogen en zo, dus lijkt het me goed om de lichtere waarschuwingen er toch op te zetten. En dus ook een uitroepteken en geen doodshoofd. Zelfs het uitroepteken is dus, als ik het goed begrijp, niet eens verplicht in dit geval.

Wat ik ook heb gevonden (pagina 59), is dat het gebruikelijk is om het aantal P-zinnen te beperken, tenzij er erg belangrijke dingen bijstaan. Dat, gecombineerd met dat de P-zinnen die uit de gevaren voortkomen toch al optioneel zijn in dit mengsel, betekent dat ik de bepalingen P362+P364 “Verontreinigde kleding uittrekken” en P304+340 “NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen” zal schrappen voor de volgende versie van het etiket, evenals “P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden” omdat dat sowieso common sense is. Dan blijven er nog 9 over. Da’s nog steeds veel.

Verder blijkt er bij zo’n pictogram een “signaalwoord” te horen dat je moet gebruiken. Er zijn twee signaalwoorden: waarschuwing (warning) en gevaar (danger). Er hoort maar 1 signaalwoord op de verpakking, waarbij gevaar het wint van waarschuwing als er meerdere van toepassing zijn. Bij het uitroepteken hoort het lagere niveau, oftewel het signaalwoord waarschuwing. Dat staat in de huidige versie nog niet op het label. Ik zal “doc/CAVEATS” veranderen in “./WAARSCHUWING” en “./WARNING” zodat het signaalwoord wordt gebruikt dat bij het uitroeptekensymbool hoort. Sowieso zijn caveats in sommige contexten niet hetzelfde als waarschuwingen en is het goed om van dat verwarrende woord af te stappen.

1 Like