Nieuwe prijzen voor flessen Mate

De inkoopprijs van alle soorten Mate stijgt, maar die van Flora Power stijgt veel extremer dan die van Club-Mate.

Flora was altijd al wat duurder in de inkoop, maar door Club-Mate een paar cent duurder te verkopen, konden we met eenheidsprijzen werken: Flora Power werd als het ware gesubsidieerd door de verkoop van Club-Mate. Nu het prijsverschil heel groot is geworden, is dat niet meer realistisch.

Product Oude prijs Verschil Nieuwe prijs
Flora Power 50 cl 1,40 € +0,20 € 1,60 €
Club-Mate gewoon/Granat/Winter 50 cl 1,40 € = 1,40 €
Club-Mate cola 33 cl 1,10 € +0,05 € 1,15 €

Prijzen excl. 0,15 € statiegeld. Het statiegeld kun je onder voorwaarden terugkrijgen, zie Statiegeld - RevSpace

1 Like

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.